Adatkezelési tájékoztató Ügyfél adatok kezelésére vonatkozóan

Heinemann Testvérek Kft.

Adatkezelési tájékoztató Ügyfél adatok kezelésére vonatkozóan

 

A Heinemann Testvérek Kft. (továbbiakban a Társaság) az ügyfelei adatairól nyilvántartás vezet.. A nyilvántartás vezetése a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései alapján történik. Az adatkezelés során figyelembe veszi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”), a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”), az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy t.”) valamit a rendelkezéseit is.

ADATKEZELŐ NEVE:

Heinemann Testvérek Kft.

Adatkezelő elérhetősége:

székhelye és levelezési címe:.    2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 1

vezető tisztségviselője:                Pulai Imre

Cégjegyzékszám:                                         13-09-125883

Adószám:                                                     10788976-2-13

E-mail:                                                          webshop@heinemann.hu

Tel.:                                                               +36 29 920 940

Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége:

Adatvédelmi felelős neve: Heinemann Testvérek Kft.

Adatvédelmi felelős elérhetősége: info@heinenamm.hu

Adatkezelés jogalapja:

A Társaság ügyfél, vásárló, nyereményjátékon részt vevő személy, honlap látogatók (továbbiakban: Érintett) kapcsolattartási adatait tárolja rendszereiben.

 

A honlapon történő megrendeléssel az Érintett kifejezetten, az Általános Szerződési Feltételek szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság kezelje az Érintett által megadott személyes adatait. Az adatkezelés magában foglalja az adatok szükséges tárolását, illetve a Kiszállítást végző szállító részére történő részleges/szükség szerint átadását.

 

A hírlevél szolgáltatásra történő önkéntes feliratkozással az Érintett hozzájárul, hogy a Társaság a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú, a Társaság szolgáltatásiról, akcióiról, híreiről tájékoztató anyagot jutasson el részére.

Adatkezelés céljai:

 • Az Érintettel fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció;
 • Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
 • Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése regisztrált felhasználóknak;
 • Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelések
 • A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
 • A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
 • A Weboldal felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
 • A Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weblapon elhelyezett ajánlatok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

Érintettek kategóriái:

Ügyfelek és vásárlók adatai illetve akik a honlapot látogatják vagy nyereményjátékban vesznek részt.

A honlap bármilyen adat nélkül látogatható. Amennyiben a felhasználó még nincs 18 éves, kérjük adatait ne ossza meg és ne lépjen be a honlapra. Az internet sajátosságából adódóan a Szolgáltatónak nincsen lehetősége meggyőződni az oldalt látogató személy életkoráról. Erre a lap megjelenése előtt a látogató figyelmeztetést kap.

Személyes adatok kategóriái:

A Társaság által tárolt adatok:

 1. a) regisztrációhoz
 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő, akkor szállítási címe is
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 1. b) vásárláshoz
 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő, akkor szállítási címe is
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 • alkoholtartalmú italok rendelésekor a Felhasználó születési éve, hónapja, napja
 1. c) számlázáshoz
 • számlázás ideje
 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme
 1. d) kiszállításhoz
 • szállítás napja
 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő, akkor szállítási címe is
 • a számla
 • szállított termék adatai (fajta, db.)
 • telefonszáma
 • alkoholtartalmú italok rendelésekor a Felhasználó (azonos a Vevővel) születési éve, hónapja, napja
 1. e) nyereményjátékhoz
 • facebook nick név, online azonosító
 • nyertes neve,
 • nyertes cím,
 • nyertes adóazonosító jele
 1. f) az oldal látogatásához (Cookie)
 • Az oldalunkon tett látogatásokról statisztikát készítünk, ami azt a célt szolgálja, hogy rendszerünket fejleszthessük, a weboldalt, lehetőségeinkhez mérten a felhasználók igényei szerint alakíthassuk. Az így felhasznált adatokat anonim formában kezeljük, azt nem kapcsoljuk össze a vásárlók, látogatók tényleges adataival. Az így birtokunkba került anonim adatokat sem adjuk ki harmadik félnek.
 • A weboldal (http://www.heinemann.hu) automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, vagy a böngészésre használt tabletjéről, okostelefonjáról. Erre a célra ún. számítógépes “sütiket” (cookie) használunk.
 • A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például a Felhasználó által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata, kényelmesebbé teszik az internetes böngészést, fokozzák a felhasználói élményt.
 • Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt.
 • Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például a Felhasználó nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:
 • A Google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.
 • A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebben a tájékoztatóba belinkelt, külső honlapok tartalmáért.

 

Címzettek kategóriái:

Az adatok az Érintett kiszállítási szolgáltatás kérése esetén a szállítási cím továbbításre kerül a szállítmányozó cég részére a szerződés teljesítése érdekében.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozó telefonszáma

Adatfeldolgozó email címe

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

+36 1 802 0265

info@gls-hungary.com

ADR Logistics Kft.

2360 Gyál, Akácliget Logisztikai Központ

Hrsz.: 7000/9.

 

info@adr-logistics.hu

 

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Törlésre előirányzott határidők:

A rögzített adatok az adatkezelési céljának megszűnésével vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően a törvényben és rendeletben meghatározott határidőn belül törlésre kerülnek.

 

A nyereményjáték során megadott adatok a nyereményjáték során alkalmazott sorsolástól függően nem kerülnek tárolásra vagy a sorsolást követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Adatkezelési jogok és elvek:

A Társaság az adatokat az Infotv. 4. §-ban meghatározott elvek érvényesítése mellett kezeli továbbá az Infotv. 14. §-ban meghatározottak szerint biztosítja az Érintetti jogokat.

Ennek értelmében az Érintett személyes adataihoz jogosult hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jogával.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

A biztonsági intézkedéseket különösen, de nem kizárólag a Társaság mindenkori Informatikai Biztonsági Szabályzata és az ahhoz kapcsolódó egyéb informatikai szabályzatok tartalmazzák, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségekkel együtt.

 

A Társaság elektronikus információs rendszereiben kerülnek tárolásra az adatok. Az adatok hozzáférése csak a feljogosított személyek számára lehetséges.

 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Érintett részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

Az adatfeldolgozó partnerekkel a Társaság olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Társaság honlapján jelzi. Az Adatvédelmi tájékoztató mindenkori aktuális változata a weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba. Ha a módosításokkal az Érintett nem ért egyet, akkor hozzájárulását visszavonhatja. Az Érintett a honlap további használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

A Társaság a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Társaság feltételezi, hogy az Érintett által megadott email címhez kapcsolódó hozzáférési adatokkal csak az Érintett rendelkezik. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a részére küldött emailhez jogosulatlanok hozzáférése esetén az adatkezelővel szemben jogorvoslattal nem él.

Adatkezelés nyilvántartási számok:

 • NAIH-92741/2016 (hírlevél)
 • NAIH-92742/2016 (webáruház üzemeltetés)

Jogorvoslat:

Információ, panasz

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Társaség adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

 

Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.

 

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:         1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:      1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:            +36 (1) 391-1400

Fax:      +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL       http://naih.hu

Bíróság

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat.

 

Hírek

expand_less